Υπουργική Απόφαση Φ.420/14/120050α/Σ.293/04 Οκτ 2010/ΚΥΑ /2010«Προσωρινή απαλλαγή των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην των λιποτακτών) από τον έλεγχο της στρατολογικής τους κατάστασης»

-A A +A

Άρθρο 1

1. Οι Έλληνες του εξωτερικού, πλην των λιποτακτών, που έρχονται στην Ελλάδα για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, κατά τις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικών και περιφερειακών αρχών, που θα διεξαχθούν την 7η Νοεμβρίου 2010, απαλλάσσονται από τον έλεγχο της στρατολογικής τους κατάστασης για το διάστημα από 20−10−2010 μέχρι και 28−11−2010.
2. Η ποινική δίωξη των, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αππαλασσομένων και διατελούντων σε ανυποταξία αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα που ισχυείη απαλλαγή αυτή.

Άρθρο 2

1. Η ισχύς της απόφασης αυτής, αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.