Υποχρέωση Συμπλήρωσης Στοιχείων για την Κατάταξή σας

-A A +A
News-Image: 

1. Εφόσον είσθε υπόχρεος για κατάταξη με την 2020 Γ' ΕΣΣΟ (Μάιος 2020) υποχρεούσθε να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα για την παρουσίασή σας πληροφοριακά στοιχεία, ως εξής:

α. Οι κατανεμηθέντες στον Στρατό Ξηράς στο https://parousiasi.army.gr μέχρι και 31 Μαρτίου.

β. Οι κατανεμηθέντες στην Πολεμική Αεροπορία στο https://esso.haf.gr μέχρι και 30 Απριλίου.