Υποχρέωση Συμπλήρωσης Στοιχείων για την Κατάταξή σας

-A A +A
News-Image: 

1. Εφόσον είσθε υπόχρεος για κατάταξη με την 2022 Α' ΕΣΣΟ (Ιανουάριος 2022) της Πολεμικής Αεροπορίας, υποχρεούσθε να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα για την παρουσίασή σας πληροφοριακά στοιχεία στο https://esso.haf.gr από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι και 30 Δεκεμβρίου.