Υποχρέωση Συμπλήρωσης Στοιχείων για την Κατάταξή σας

-A A +A

Εφόσον είσθε υπόχρεος για κατάταξη με την 2019 Α' ΕΣΣΟ (Ιανουάριος 2019) υποχρεούσθε να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα για την παρουσίασή σας πληροφοριακά στοιχεία, ως εξής:

α. Οι κατανεμηθέντες στον Στρατό Ξηράς στο https://parousiasi.army.gr μέχρι και 30 Νοεμβρίου.

β. Οι κατανεμηθέντες στην Πολεμική Αεροπορία στο  https://esso.haf.gr/ μέχρι και 30 Δεκεμβρίου.