Υποχρέωση Συμπλήρωσης Στοιχείων για την Κατάταξή σας

-A A +A

1. Εφόσον είσθε υπόχρεος για κατάταξη με την 2019 Γ' ΕΣΣΟ (Αύγουστος 2019) του Στρατού Ξηράς ή την 2019 Δ' ΕΣΣΟ (Ιούλιος 2019) της Πολεμικής Αεροπορίας υποχρεούσθε να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα για την παρουσίασή σας πληροφοριακά στοιχεία, ως εξής:

α. Οι κατανεμηθέντες στον Στρατό Ξηράς στο https://parousiasi.army.gr από 1 Μαρτίου μέχρι και 31 Μαΐου.

β. Οι κατανεμηθέντες στην Πολεμική Αεροπορία στο https://esso.haf.gr από 1 Μαρτίου μέχρι και 30 Ιουνίου.