Υποχρέωση Συμπλήρωσης Στοιχείων για την Κατάταξή σας

-A A +A

1. Εφόσον είσθε υπόχρεος για κατάταξη με την 2019 Δ' ΕΣΣΟ (Νοέμβριος 2019) του Στρατού Ξηράς υποχρεούσθε να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα για την παρουσίασή σας πληροφοριακά στοιχεία, ως εξής:

Οι κατανεμηθέντες στον Στρατό Ξηράς στο https://parousiasi.army.gr από 1 Ιουνίου μέχρι και 31 Αυγούστου.