Υποχρέωση Συμπλήρωσης Στοιχείων για την Κατάταξή σας

-A A +A

1. Εφόσον είσθε υπόχρεος για κατάταξη με την 2020 Α' ΕΣΣΟ (Ιανουάριος για την ΠΑ -Φεβρουάριος για το ΣΞ 2020) υποχρεούσθε να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα για την παρουσίασή σας πληροφοριακά στοιχεία, ως εξής:

α. Οι κατανεμηθέντες στον Στρατό Ξηράς στο https://parousiasi.army.gr από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι και 30 Νοεμβρίου.

β. Οι κατανεμηθέντες στην Πολεμική Αεροπορία στο https://esso.haf.gr από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι και 30 Δεκεμβρίου.