Χάρτης Υποχρεώσεων των Στρατολογικών Υπηρεσιών (ΣΥ) προς τους πολίτες

-A A +A

Υπογράφηκε από τον ΑΝΥΕΘΑ κ. Βίτσα, Χάρτης Υποχρεώσεων των Στρατολογικών Υπηρεσιών (ΣΥ) προς τους πολίτες. Σε αυτόν περιγράφονται μεταξύ άλλων, οι διαδικασίες, οι προθεσμίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση οποιουδήποτε στρατολογικού ευεργετήματος καθώς και οποιασδήποτε άλλης παρεχόμενης υπηρεσίας των ΣΥ προς τους πολίτες.