Χρήση μάσκας για τους πολίτες που προσέρχονται στις Στρατολογικές Υπηρεσίες

-A A +A

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων προστασίας από την μετάδοση του κορωνοιου COVID-19 καθίσταται υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους πολίτες που προσέρχονται στις Στρατολογικές Υπηρεσίες.