13. Πότε διακόπτεται η αναβολή σπουδών που μου χορηγήθηκε;

-A A +A

Η αναβολή σπουδών που σου χορηγήθηκε διακόπτεται οποτεδήποτε, πριν τη λήξη του χρονικού της ορίου, με αίτησή σου, εφόσον το επιθυμείς.