16. Έτυχα αναβολής για σπουδές σε ΤΕΙ και κατά τη διάρκεια της αναβολής μου εγγράφηκα σε ΑΕΙ για κύριες ή μεταπτυχιακές σπουδές (ή αντιστρόφως). Είμαι υποχρεωμένος να ζητήσω νέα αναβολή;

-A A +A

Όχι, καθόσον η χρονική διάρκεια της δικαιούμενης αναβολής παραμένει αμετάβλητη είτε είσαι σπουδαστής ΤΕΙ είτε είσαι σπουδαστής ΑΕΙ είτε πραγματοποιείς σπουδές για λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος.