2. Που πρέπει να απευθύνομαι για να πληροφορούμαι για οποιοδήποτε θέμα στρατολογικής φύσης που με απασχολεί;

-A A +A

Μπορείς να απευθύνεσαι σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ).