22. Μπορώ, πριν παραλάβω το Σημείωμα Κατάταξης από το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, να ενημερωθώ έγκυρα για το πότε και πού θα καταταγώ;

-A A +A

Μπορείς, εάν επισκεφθείς την εφαρμογή "Πληροφορίες για την κατάταξή μου" στην ιστοσελίδα της Στρατολογίας (www.stratologia.gr). Επίσης, έχεις τη δυνατότητα να ενημερωθείς:

α. Από την ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Στρατού (www.army.gr), μέσω της εφαρμογής "Μάθε που θα καταταγείς" εάν έχεις κατανεμηθεί στο Στρατό Ξηράς.

β. Από τις ιστοσελίδες του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (www.hellenicnavy.gr) ή του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (www.haf.gr), εάν έχεις κατανεμηθεί στο Πολεμικό Ναυτικό ή την Πολεμική Αεροπορία, αντίστοιχα.