23. Πώς θα παραλάβω το Σημείωμα Κατάταξης; Ποιος άλλος μπορεί να το παραλάβει, αν προσωρινά απουσιάζω από την κατοικία μου;

-A A +A

Η αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία αποστέλλει το Σημείωμα Κατάταξης στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου της κατοικίας σου, προκειμένου να σου επιδοθεί. Η επίδοση μπορεί να γίνει και σε συγγενείς εξ αίματος ή αγχιστείας (σύζυγος, γονείς, αδέλφια), εφόσον διαμένουν μαζί σου, έστω και προσωρινά.