33. Είμαι ανυπότακτος. Δικαιούμαι τη χορήγηση ή τη θεώρηση διαβατηρίου;

-A A +A

Ναι, εφόσον είσαι ανυπότακτος εξωτερικού που διαμένει σε χώρα του εξωτερικού.