36. Δεν επιθυμώ να εκπληρώσω ένοπλη στρατιωτική υποχρέωση, εξαιτίας των θρησκευτικών ή ιδεολογικών μου πεποιθήσεων. Υπάρχει εναλλακτικός τρόπος εκπλήρωσης της θητείας μου;

-A A +A

Έχεις τη δυνατότητα να χαρακτηρισθείς αντιρρησίας συνείδησης και να εκπληρώσεις εναλλακτική υπηρεσία σε υπηρεσίες φορέων του δημόσιου τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να απευθύνεσαι σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή στην επίσημη ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr).