37. Απέκτησα πρόσφατα την ελληνική ιθαγένεια. Υπέχω στρατιωτικές υποχρεώσεις;

-A A +A

Εφόσον δεν έχεις συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας σου, υπέχεις στρατιωτικές υποχρεώσεις. Θα ήταν χρήσιμο να επικοινωνήσεις, το συντομότερο δυνατόν, με Στρατολογική Υπηρεσία, προκειμένου να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου αυτές.