39. Έχω αλλάξει μόνιμη κατοικία πρόσφατα. Τι ενέργειες πρέπει να κάνω;

-A A +A

Πρέπει, το συντομότερο δυνατόν, να ενημερώσεις με αίτησή σου, απευθείας ή μέσω ΚΕΠ, την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, προκειμένου να λαμβάνεις έγγραφα που αφορούν στρατολογικές σου υποθέσεις. Αν είσαι έφεδρος η δήλωση της διεύθυνσης της νέας κατοικίας σου πρέπει να γίνει εντός τριών (3) μηνών, διαφορετικά θα σου επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο ενενήντα (90) ευρώ.