ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΠΟΠ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

-A A +A

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ. στο Κοινό Νομικό Σώμα, ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκε ο Πίνακας επιτυχόντων ΕΠ.ΟΠ, ο οποίος είναι διαθέσιμος εδώ.

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται για τον λόγο απόρριψής τους με αποκλειστικά δική τους ευθύνη από την ηλεκτρονική διεύθυνση «epopnom.army.gr».