Υποχρέωση Συμπλήρωσης Στοιχείων για την Κατάταξή σας

-A A +A
News-Image: 

1. Εφόσον είσθε υπόχρεος για κατάταξη με την 2022 Δ' ΕΣΣΟ (Νοέμβριος 2022) στο Πολεμικό Ναυτικόυποχρεούσθε να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα για την παρουσίασή σας πληροφοριακά στοιχεία στο http://www.hellenicnavy.gr/el/enimerosi/thiteia-sto-pn/plirofories-prin-tin-katataksi.html από 1 Μαΐου έως και 30 Οκτωβρίου 2022.

2. Εφόσον είσθε υπόχρεος για κατάταξη με την 2022 Ε' ΕΣΣΟ (Σεπτέμβριος 2022) στην Πολεμική Αεροπορίαυποχρεούσθε να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα για την παρουσίασή σας πληροφοριακά στοιχεία στο https://esso.haf.gr από 1 Μαΐου έως και 30 Αυγούστου 2022.