Αίτηση Πιστοποιητικού

-A A +A

Μέσα από αυτή τη φόρμα έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε αίτηση έκδοσης Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης. Σε περίπτωση που η στρατολογική κατάσταση δεν το επιτρέπει (π.χ ανυπότακτος/λιποτάκτης) η αίτησή σας θα απορριφθεί με εμφάνιση αντίστοιχου μηνύματος λάθους.

Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησής σας για την εξελίξη της και τη παραλαβή του Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης (το οποίο δεν εκδίδεται αυτόματα) παρακαλούμε επισκεφτείτε το μενού ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΟΥ εάν είστε ιδιώτης ή το μενού ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΕΠ/ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ/ΥΠΕΣ αν είστε ΚΕΠ/Προξενείο/ΥΠΕΣ.