Ιστορία Νομικού Σώματος

-A A +A

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

Αποστολή του Σώματος είναι :

      α. H συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων για την προπαρασκευή της στράτευσης, η στράτευση και η παρακολούθηση της εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων από όλους τους Έλληνες που υπέχουν τέτοιες υποχρεώσεις.

      β. Η εξασφάλιση του αναγκαίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις ανθρώπινου δυναμικού μέσω της στράτευσης των Ελλήνων πολιτών και του θεσμού των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ).

      γ. Η παροχή νομικών συμβουλών, γνωμοδοτήσεων, μελετών και εν γένει νομικής υποστήριξης στις Ένοπλες Δυνάμεις.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Το Στρατολογικό Σώμα ιδρύθηκε το 1914, με το Νόμο 357/1914, ως Σώμα του Στρατού Ξηράς με την ονομασία «Σώμα Στρατολογίας». Το 1968 το Σώμα μετονομάσθηκε σε Στρατολογικό. Ο πρώτος στρατολογικός νόμος καταρτίσθηκε το 1825, μεσούσης της Επαναστάσεως του 1821 ενώ τα πρώτα δεκατρία Στρατολογικά Γραφεία της Χώρας συγκροτήθηκαν από το 1880.

Η οργάνωσή του μέχρι το 1988 εντάσσονταν στα ευρύτερα πλαίσια της οργανωτικής δομής του Στρατού Ξηράς. Σε γενικές γραμμές, στην μεταπολεμική οργάνωση του Στρατού Ξηράς, υπήρχε η Διεύθυνση του Σώματος στο ΓΕΣ και Διευθύνσεις Στρατολογικού σε Σχηματισμούς, στις οποίες υπάγονταν τα Στρατολογικά Γραφεία του Στρατού Ξηράς.

Το 1988 τα Στρατολογικά Γραφεία έγιναν κοινά και για τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατό Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία) και το 1989 μετέπεσε σε Κοινό (διακλαδικό) Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το 2008 ολοκληρώθηκε η μηχανογράφηση των Στρατολογικών Υπηρεσιών με την δημιουργία πλήρους μηχανογραφικού αρχείου του άρρενος πληθυσμού της Χώρας.

Το 2010 το Στρατολογικό Σώμα μετεξελίχθηκε σε Σώμα Στρατολογικό–Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (Ν.3883/10) και δημιουργήθηκαν Γραφεία Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων στο ΥΠΕΘΑ στο ΓΕΕΘΑ – ΓΕΣ – ΓΕΝ - ΓΕΑ καθώς και σε όλους τους Σχηματισμούς επιπέδου Σώματος Στρατού (και αντιστοίχων των λοιπών Κλάδων).

Κατά το 2011 πραγματοποιήθηκε η διοικητική αναδιοργάνωση του Σώματος, με τη συγχώνευση των 57 Στρατολογικών Γραφείων και 6 Διοικήσεων Στρατολογικού σε 18 Στρατολογικές Υπηρεσίες και 4 Διοικήσεις Στρατολογικών Υπηρεσιών αντίστοιχα οι οποίες εδρεύουν στις πόλεις που αποτελούν τις έδρες των Περιφερειών, σύμφωνα με το ν.3852/2010 (Σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»).

Το 2016 το Σώμα μετονομάστηκε από Στρατολογικό - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων σε Νομικό Σώμα (Ν.4407/16).

ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Βαθμός

Ονοματεπώνυμο

Βαθμός

Ονοματεπώνυμο

Σχης

Δρέλιας Περικλής

Λγός

Γκαμήλης Ιωάννης

Ανχης

Σακελλάρης Αλέξανδρος

Υπλγός

Αναγνωστόπουλος Νικόλαος

Ανχης

Μπαρούτσος Κων/νος

Υπλγός

Μιχάλης Δημήτριος

Τχης

Καλαντζής Γεώργιος

Ανθλγός

Παπαγεωργίου Δημήτριος

Τχης

Κανέλλης Ιωάννης

Ανθλγός

Κοτονίκας Κων/νος

Τχης

Παπαγεωργίου Ιωάννης

Ανθλγός

Σπυρόπουλος Γεώργιος

Τχης

Ζήσης Γεώργιος

Ανθλγός

Χαβέλας Σπυρίδων

Λγός

Μπερδούσης Γεώργιος

Ανθλγός

Τότσης Δημήτριος

Λγός

Κιάσος Πολυκράτης

Ανθλγός

Κουκουτιανός Αντώνιος

Λγός

Λιάκος Τρύφων

   

 

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

 •  1825: Καταρτίστηκε Νόμος «Περί Απογραφικής Στρατολογίας», με τον οποίο εισαγόταν η μερική υποχρεωτική στρατολόγηση στην επαναστατημένη χώρα.
 •  1851: Εκδόθηκε Νόμος «Περί Στρατολογίας», ο οποίος ρύθμιζε οριστικά ότι σχετικό ίσχυε μέχρι τότε. Ειδικότερα, κάθε χρόνο, ο απαιτούμενος αριθμός κληρωτών κατανεμόταν στους νομούς του κράτους ανάλογα με τον πληθυσμό τους.
 •  1878 : Με το Νόμο ΨΙΣΤ καθιερώθηκε η καθολική Στράτευση.
 •  1880 : Συγκροτήθηκαν τα πρώτα δεκατρία Στρατολογικά Γραφεία (Νόμος ΩΛΗ’ της 29 Απρ 1880 «Περί οργανώσεως του ενεργού Στρατού»).
 •  1910 : Συστάθηκε ανεξάρτητη Διεύθυνση Στρατολογίας στο Υπουργείο Στρατιωτικών (ΓΕΣ).
 •  1914 : Ιδρύθηκε το Σώμα Στρατολογίας.
 •  1937-1940 : Λειτούργησε η Σχολή Αξιωματικών Στρατιωτικών Υπηρεσιών (ΣΑΣΥ).
 •  1970 : Ιδρύθηκε τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)..
 •  1975 : Αποφοίτησαν από τη ΣΣΑΣ οι δύο πρώτοι Ανθυπολοχαγοί Στρατολογικού.
 •  1989 : Το Στρατολογικό Σώμα του Στρατού Ξηράς, με το Ν. 1848/89, μετέπεσε σε Κοινό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων.
 •  2001 : Συγκροτήθηκε η Σχολή Στρατολογικού του ΓΕΕΘΑ. Συγκροτούνται έξι Διοικήσεις Στρατολογίας, σε αντικατάσταση των μέχρι τότε υφισταμένων δέκα Περιφερειακών Διευθύνσεων Στρατολογικού (ΠΔΣΛ). Καθιερώθηκε το νέο διακριτικό έμβλημα (οπλόσημο) στις στολές των Αξιωματικών του Στρατολογικού Σώματος.
 •  2007 : Ξεκίνησε η υλοποίηση της ψηφιοποίησης των στρατολογικών δεδομένων και της μηχανογράφησης όλων των Στρατολογικών Υπηρεσιών.
 •  2008 : Ολοκληρώθηκε η πλήρη μηχανογράφηση των Στρατολογικών Υπηρεσιών με την κατάρτιση πλήρους μηχανογραφικού αρχείου του άρρενος πληθυσμού της Χώρας.
 •  2009 : Συγκροτήθηκε το Μηχανογραφικό Κέντρο Στρατολογίας.
 •  2010 : Το Σώμα μετεξελίχθηκε σε Σώμα Στρατολογικό–Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (Ν.3883/10).
 •  2011 : Τα 57 Στρατολογικά Γραφεία και 6 Διοικήσεις Στρατολογικού συγχωνεύτηκαν σε 18 Στρατολογικές Υπηρεσίες και 4 Διοικήσεις Στρατολογικών Υπηρεσιών αντίστοιχα.
 • 2016  : Μετονομασία Σώματος από Στρατολογικό -Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΝΣ) σε Νομικό Σώμα (ΝΟΜ)
 • 2021  : Ένταξη των παρεχόμενων προς τους πολίτες ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Στρατολογίας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του gov.gr