Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πληροφορίες για την Κατανομή μου

Στρατιωτικός Αριθμός (ΣΑ)

Επιπλέον των ανωτέρω πεδίων είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός από τα πεδία (ΣΑ ή ΑΦΜ).