ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

-A A +A