4. Πότε έχω υποχρέωση να καταθέσω Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) και που μπορώ να απευθυνθώ;

-A A +A

Κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου - Μαρτίου του έτους που συμπληρώνεις το 18ο έτος της ηλικίας σου (πχ οι γεννηθέντες το έτος 2001, κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου - Μαρτίου του 2019, οι γεννηθέντες το 2002, κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου - Μαρτίου του 2020 κ.o.κ).

Μπορείς να απευθυνθείς σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) σε εξυπηρετεί. Θα πρέπει να έχεις μαζί σου απαραίτητα, πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω:

  1. Δελτίου της αστυνομικής σου ταυτότητας ή του Ελληνικού Διαβατηρίου σου.
  2. Βεβαίωσης Απόδοσης του ΑΦΜ σου η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.
  3. Βεβαίωσης του ΑΜΚΑ σου η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr.

Η αναγραφή του αριθμού δελτίου ταυτότητας, του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ στο Δελτίο Απογραφής είναι υποχρεωτική.

Επίσης, οφείλεις να γνωστοποιείς κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σου (E-mail), προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση ενημέρωσή σου αναφορικά με τις στρατολογικές σου υποχρεώσεις, ώστε να αποφευχθούν πιθανές συνέπειες από τη μη ενημέρωση (πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, αδυναμία εύρεσης από τις Αστυνομικές Αρχές κλπ).

Eφόσον διαμένεις στο εξωτερικό μπορείς να απευθυνθείς στην Προξενική Αρχή του τόπου διαμονής σου προσκομίζοντας, εφόσον δε διαθέτεις κάποιο από τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα απόδειξης της ταυτοποροσωπίας σου.Εναλλακτικά, πατώντας εδώ μπορείς να εκτυπώσεις σχετική αίτηση και Δελτίο Απογραφής, προκειμένου να τα υπογράψεις και να τα αποστείλεις στην αρμόδια ΣΥ, αποστέλλοντας ταυτόχρονα και τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά.

Εφόσον αντιμετωπίζεις κάποιο σημαντικό πρόβλημα υγείας συστήνουμε να καταθέσεις συγχρόνως σχετική γνωμάτευση ή βεβαίωση γιατρού απότην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.