5. Δεν κατέθεσα έγκαιρα Δελτίο Απογραφής. Τι πρέπει να κάνω;

-A A +A

Σε περίπτωση που δεν κατέθεσες εμπρόθεσμα Δελτίο Απογραφής σε κάποια Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) ή ΚΕΠ, μπορείς να απευθυνθείς σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή ΣΥ σε εξυπηρετεί. Θα πρέπει να έχεις μαζί σου απαραίτητα, πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω:

α. Δελτίου της αστυνομικής σου ταυτότητας ή του Ελληνικού Διαβατηρίου σου.

β. Βεβαίωσης Απόδοσης του ΑΦΜ σου η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.

γ. Βεβαίωσης του ΑΜΚΑ σου η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr.

Η αναγραφή του αριθμού δελτίου ταυτότητας, του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ στο Δελτίο Απογραφής είναι υποχρεωτική.

Επίσης, μπορείς πατώντας εδώ να εκτυπώσεις, σχετική αίτηση και Δελτίο Απογραφής, προκειμένου αφού τα συμπληρώσεις και τα υπογράψεις, να τα καταθέσεις ή να τα αποστείλεις ταχυδρομικά στην αρμόδια ΣΥ που σε παρακολουθεί αποστέλλοντας ταυτόχρονα και τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά.

Εφόσον διαμένεις στο εξωτερικό μπορείς πατώντας εδώ να εκτυπώσεις, σχετική αίτηση και Δελτίο Απογραφής, προκειμένου αφού τα συμπληρώσεις και τα υπογράψεις, να τα αποστείλεις ταχυδρομικά στην αρμόδια ΣΥ ή να τα αποστείλεις μέσω των αρμόδιων Προξενικών Αρχών προσκομίζοντας, εφόσον δε διαθέτεις κάποιο από τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα απόδειξης της ταυτοπροσωπίας σου.

Επισημαίνεται ότι εφόσον έχεις σοβαρά προβλήματα υγείας και δηλώσεις κάποια πάθηση θα πρέπει επιπλέον να επισυνάψεις και αντίγραφα ιατρικών γνωματεύσεων ή βεβαιώσεων στα οποία να περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση ή η βλάβη της υγείας σου.

Πίνακα με στοιχεία επικοινωνίας των Στρατολογικών Υπηρεσιών μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ