6. Πότε πραγματοποιούνται οι κατατάξεις (ΕΣΣΟ);

-A A +A

Για το Στρατό Ξηράς και το Πολεμικό Ναυτικό οι κατατάξεις πραγματοποιούνται τέσσερις (4) φορές κατ’ έτος και συγκεκριμένα Φεβρουάριο (Α΄/ΕΣΣΟ), Μάιο (Β΄/ΕΣΣΟ), Αύγουστο (Γ΄/ΕΣΣΟ) και Νοέμβριο (Δ΄/ΕΣΣΟ). Στην Πολεμική Αεροπορία οι κατατάξεις πραγματοποιούνται έξι (6) φορές κατ’ έτος και συγκεκριμένα: Ιανουάριο (Α΄/ΕΣΣΟ), Μάρτιο (Β΄/ΕΣΣΟ), Μάιο (Γ΄/ΕΣΣΟ), Ιούλιο (Δ΄/ΕΣΣΟ), Σεπτέμβριο (Ε΄/ΕΣΣΟ) και Νοέμβριο (ΣΤ΄/ΕΣΣΟ).