7. Πότε καλούμαι αρχικά (ως πρωτόκλητος) για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις;

-A A +A

Αμέσως μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου (18ου) έτους της ηλικίας σου, δηλαδή μέσα στο επόμενο έτος από το έτος κατάθεσης Δελτίου Απογραφής, θα σου αποσταλεί σημείωμα κατάταξης μέσω του αστυνομικού τμήματος του τόπου διαμονής σου, ένα (1) περίπου μήνα πριν από την ημερομηνία που πρέπει να καταταγείς.