19. Ποιες άλλες περιπτώσεις αναβολής κατάταξης υπάρχουν;

-A A +A

Άλλες περιπτώσεις αναβολής είναι οι παρακάτω:

• για λόγους υγείας

• νοσηλευομένων

• κρατουμένων

• λόγω θεραπευτικής αγωγής σε κέντρα θεραπείας εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες, του εσωτερικού ή εξωτερικού

• για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας και κατόχων διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες και διαρκεί μέχρι 31 Δεκ του τριακοστού τρίτου (33ου) έτους (έτος γεν. + 32)

• ερευνητών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN)

• για απόκτηση θαλάσσιας υπηρεσίας

• ναυτολογημένων

• λόγω υπηρετούντος αδελφού

• πατέρων δύο ζώντων τέκνων

• μόνιμων κατοίκων εξωτερικού

• υπηρετούντων σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους

• πολιτογραφηθέντων

•υποψηφίων Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Περιφερειαρχών, Δημάρχων

• για κοινωνικούς λόγους

• υπαλλήλων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

• υπάλληλων Εξειδικευμένων Οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών

• κατεχόντων την Ελληνική και την Γερμανική υπηκοότητα

Για περισσότερες πληροφορίες για τις αναβολές αυτές θα πρέπει να απευθυνθείς σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή στην ενότητα ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ στην επίσημη ιστοσελίδα.