21. Επιθυμώ να καταταγώ το συντομότερο δυνατόν μετά την διακοπή ή τη λήξη της αναβολής μου αλλά η ΕΣΣΟ που έχω προγραμματισθεί καθυστερεί αρκετά.

-A A +A

Υπάρχει η δυνατότητα να ζητήσεις με αίτησή σου προς την πλησιέστερη Στρατολογική Υπηρεσία από την ημερομηνία που διακόπτεις την αναβολή σου μέχρι την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα από την κατάταξη, να καταταγείς με την πρώτη ΕΣΣΟ που καλείται. Η αίτησή σου διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Στρατολογικού του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία αποφασίζει σχετικά και σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.