24. Έχω παραλάβει Σημείωμα Κατάταξης για συγκεκριμένη ΕΣΣΟ, ωστόσο υπάρχουν σοβαροί λόγοι που καθιστούν την κατάταξή μου με την ΕΣΣΟ αυτή ιδιαίτερα δύσκολη;

-A A +A

Στην περίπτωση αυτή έχεις δικαίωμα να καταθέσεις σε Στρατολογική Υπηρεσία ή ΚΕΠ αίτηση αναβολής για κοινωνικούς λόγους επισυνάπτοντας επίσημα έγγραφα που θα αποδεικνύουν τους κοινωνικούς λόγους που επικαλείσαι. Μπορείς να τα καταθέσεις από την ημερομηνία που θα παραλάβεις το Σημείωμα Κατάταξης μέχρι και την ημερομηνία που υποχρεούσαι να καταταγείς στις Ένοπλες Δυνάμεις. Η οριστική απόφαση για τη χορήγηση ή μη της αναβολής λαμβάνεται από την προϊστάμενη της ΣΥ, Διοίκηση Στρατολογίας. Εφόσον σου χορηγηθεί η παραπάνω αναβολή, υποχρεούσαι να καταταγείς με τη μεθεπόμενη ΕΣΣΟ. Μπορείς όμως, να τη διακόψεις οποτεδήποτε, εφόσον επιθυμείς να καταταγείς με την αμέσως επόμενη ΕΣΣΟ. Η αναβολή για κοινωνικούς λόγους χορηγείται μόνον μια φορά.