30. Επιθυμώ να μου χορηγηθεί πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Τι απαιτείται και πόσος χρόνος χρειάζεται για την έκδοσή του;

-A A +A

Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης εκδίδεται κατόπιν υποβολής αιτήματος μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Αίτηση Έκδοσης Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης» στον διαδικτυακό τόπο www.stratologia.gr και αποστέλλεται αυθημερόν στον ενδιαφερόμενo, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).  Επίσης, η κατάθεση της αίτησης μπορεί να γίνει από τον ενδιαφερόμενο ή από ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) ή ΚΕΠ και το πιστοποιητικό επιδίδεται αυθημερόν.

Η γνώση του στρατιωτικού σου αριθμού (ΣΑ) διευκολύνει την επίσπευση της διαδικασίας .

Σε όσους διατελούν σε ανυποταξία ή λιποταξία, καθώς και σε όσους υπηρετούν δεν χορηγούνται  πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης. Για την έκδοση – θεώρηση των διαβατηρίων των ανυπότακτων εξωτερικού εκδίδονται από τις ΣΥ ειδικές βεβαιώσεις, ενώ για τους υπηρετούντες, αντί πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης, εκδίδεται, εφόσον αιτηθούν, βεβαίωση υπηρεσίας από τη Μονάδα τους.