Πληροφορίες για την Απαλλαγή μου

-A A +A

Σας γνωρίζουμε ότι δημιουργήθηκε νέα ηλεκτρονική υπηρεσία με τίτλο "Πληροφορίες για την Απαλλαγή μου". Η νέα υπηρεσία είναι διαθέσιμη στο μενού Υπηρεσίες -> Πληροφορίες για την Απαλλαγή μου. Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο με χρήση κωδικών Taxisnet.