Ανακατεύθυνση Taxis

-A A +A
Αρχική >> Ανακατεύθυνση Taxis

Για την πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πύλη Στρατολογίας απαιτείται πιστοποίηση μέσω του συστήματος TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων: