Πληροφορίες για την κατανομή μου

-A A +A
Στρατιωτικός Αριθμός (ΣΑ) :

*Υποχρεωτικό πεδίο

Επιπλέον των ανωτέρω πεδίων είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός από τα πεδία (ΣΑ, ΑΦΜ ή Αριθμός Ταυτότητας).