Ενημέρωση στρατευσίμων για την κατάταξή τους

-A A +A

Η παρούσα φόρμα δεν υπέχει θέση Σημειώματος Κατάταξης. Για τη λήψη Σημειώματος Κατάταξης απαιτείται η επιλογή του μενού «ΕΙΣΟΔΟΣ» μέσω του οποίου πραγματοποιείται αυθεντικοποίηση με χρήση κωδικών taxisnet. Κατόπιν απαιτείται η επιλογή του μενού «ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΥ» και τελικά η εκτύπωση του.  

Στρατιωτικός Αριθμός (ΣΑ) :

*Υποχρεωτικό πεδίο

Επιπλέον των ανωτέρω πεδίων είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός από τα πεδία (ΣΑ ή ΑΦΜ).