Ενημέρωση στρατεύσιμων για την απογραφή τους

-A A +A
Στρατιωτικός Αριθμός (ΣΑ) :