Επικοινωνία

-A A +A
Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να επικοινωνούν για στρατολογικά θέματα που τους αφορούν, επιλέγοντας από το παρακάτω μενού, την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία στην οποία υπάγονται.